Kompas Support en Advies

Personeel en salarisadministratie

U heeft een eenmanszaak en uw werkzaamheden hebben inmiddels een omvang bereikt dat u mensen in dienst wilt nemen. En dat heeft gevolgen voor uw administratieve organisatie. Want personeel in dienst betekent ook dat u een personeels- en salarisadministratie moet gaan voeren. In uw personeels-administratie bewaart u bijvoorbeeld per werknemer de kopieën van de identiteitsbewijzen, het arbeidscontract, burgerservicenummer, briefwisseling en eventuele diploma's. 

Daarnaast moet een salarisadministratie worden gevoerd. Kompas Support en Advies neemt u die zorg uit handen.Wij verzorgen in eigen beheer de salaris-berekeningen en loonstroken van onze relaties.

Maar er is méér. Want ook de verwerking van de loonjournaalpost, de aangifte loonbelasting en de afdrachten van sociale wetten en pensioenen wordt door ons geregeld.

Onze dienstverlening:

 • Het eenmalig inrichten van uw complete salarisadministratie;
 • Het onderhoud van de stuurgegevens;
 • Het verwerken van vaste en variabele mutaties die door u worden aangeleverd;
 • Berekenen van alle wettelijke reserveringen (vakantiegeld, vakantiedagen);
 • Toepassen van de actuele fiscale en sociale wetgeving met als uitgangspunt de CAO die voor u van toepassing is;
 • Maandelijkse overzichten per medewerker(ster) naar pensioenfonds;
 • Loonstroken in 2-voud waarvan een origineel voor uw medewerker;
 • De mogelijkheid om de werknemers de loonstrook per e-mail te versturen;
 • Vervaardigen van een uitbetalingslijst;
 • Loonjournaalpost om in uw financiële administratie in te boeken;
 • De maandelijkse loonaangiftes naar de Belastingdienst;
 • Het opstellen en verzenden van jaaropgaven.

Wij volgen de CAO voor uw branche zodat u zich kan richten op uw kernactiviteit. En natuurlijk kunt u ons altijd bellen in geval van vragen.